Sábado 15 de Maio de 2021

O Concello desenvolverá unha campaña informativa sobre a COVID19 entre os escolares da cidade


No programa de ‘Saúde e Protección Escolar’ participarán 611 alumnos da cidade de Educación Primaria e 1 º e 2º de ESO

 

O Concello de Ourense desenvolverá a campaña informativa “Saúde e Protección Escolar Covid-19”. É unha iniciativa da Concellería de Educación dirixida a promocionar a saúde e resolver as dúbidas do alumnado de Educación Primaria e 1 º e 2º do Ensino Secundario Obrigatorio (ESO) sobre a pandemia e o correcto uso das medidas de prevención e hixiene establecidas no protocolo escolar Covid 19. As charlas comezarán o luns, 23 de novembro, no colexio Miraflores, e no programa participarán 611 alumnos da cidade.

Esta proposta nace tras detectar que os currículos os dous primeiros cursos do ESO están exentos de contidos relacionados coa saúde e o sistema inmune, e que no sistema curricular galego non se aborda até o 6º curso de Primaria. Tendo en conta estes factores e que o protocolo escolar COVID 19 de Galicia lles confire aos centros educativos a posibilidade de deseñar de maneira transversal e voluntaria programas de educación neste tema, a información sobre as infeccións e as medidas de prevención e hixiene fronte a estas novas circunstancias depende da vontade do profesorado ou de cada centro.

Así, o programa da Concellería de Educación quere acompañar e sustentar a información entre os escolares para axudalos a unha mellor comprensión e formación sobre todo o relacionado coa COVID19.

Basket & English. Este luns -ás 16:30 horas, no colexio Divina Pastora- comezará tamén a actividade Basket and English, dentro do programa Educación en Valores da Concellería de Educación. Dirixido aos escolares de Educación Primaria, oriéntase na adquisición de coñecementos, estratexias e habilidades para promover o deporte e a aprendizaxe dunha lingua.

Entre os obxectivos desta actividade están os de mellorar a súa saúde, conscientes do incremento do índice de obesidade infantil, e o de desenvolver actitudes de respecto cara aos demais a través da comunicación en inglés: os participantes aprenderán a xestionar as formas de relacionarse cun maior repertorio de ferramentas para facerlle fronte aos retos da vida diaria.

Nesta actividade participarán 146 alumnos.


Concello de Ourense
Prensa
Concello de Ourense
Telf:988388121
prensa@ourense.gal
_________________________
Concello de Ourense

A información contida neste correo electrónico é confidencial e está dirixida exclusivamente para o uso da persoa ou entidade a quen vai dirixido. Por favor, se vostede non é un delas, indicámoslle que está totalmente prohibida calquera utilización, divulgación, distribución e/ou reprodución desta comunicación sen autorización expresa en virtude da lexislación vixente. Se recibiu esta mensaxe por erro, pedímoslle que nolo notifique inmediatamente por esta mesma vía e elimine a mensaxe do seu sistema

O Concello de Ourense, infórmalle de que o seu enderezo electrónico, así como o resto dos datos de carácter persoal que nos facilite a través deste medio, serán incorporados a un ficheiro de titularidade do Concello de Ourense, coa finalidade de manter a relación contractual. Poderá exercer os seus dereitos de rectificación, limitación e supresión de datos mediante solicitude realizada ante o Concello de Ourense, solicitude que poderá presentarse segundo as formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

La información incluida en este correo electrónico es confidencial y está dirigida exclusivamente a la persona o entidad a quien va dirigido. Por favor, si usted no es una de ellas, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su eliminación del mensaje de su sistema.

El Concello de Ourense, le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal que nos facilite a través de este medio, serán incorporados a un fichero titularidad del Concello de Ourense, con la finalidad de mantener la relación contractual. Podrá ejercer sus derechos de rectificación, limitación y supresión de datos mediante solicitud realizada ante el Concello de Ourense, solicitud que podrá presentarse según las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre

Antes de imprimir este e-mail pense ben se é necesario facelo. O Medio Ambiente é cousa de todas e todos
Zona de los archivos adjuntos

Deja una respuesta