Mércores 16 de Outubro de 2019

O Concello abre prazo de 10 días para que as persoas solicitantes de axudas para libros e comedores subsanen fallas de documentación


A Concellería de Asuntos Sociais publica hoxe, 11 de xullo, un requirimento de emenda para que as persoas solicitantes do programa de axudas de libros e comedor escolar do curso 2019-2020 poidan subsanar as fallas atopadas na documentación presentada durante a xestión destas axudas.

Por este motivo tamén publica na web do Concello o listado das persoas solicitantes e a documentación que precisan para que as súas solicitudes estean correctas.

Disporán dun prazo de dez días hábiles, a partires do seguinte da publicación (hoxe, 11 de xullo de 2019), do anuncio no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web www.ourense.gal para corrixir os erros e achegar a documentación solicitada. O prazo rematará o día 26 de xullo.

Deberán presentar a documentación que se lles solicita no Rexistro Xeral do Concello.

De non facelo no mencionado prazo, se lle terá por desistido da súa petición cos efectos previstos no artigo 21.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A convocatoria das axudas foi aprobada pola Xunta de Goberno Local do Concello na súa sesión de data 2 de maio e está dotada cun orzamento de 243.348,47 euros (20.000 euros para axudas a libros de texto e material escolar e 223.348,47 euros para comedores escolares).

Deja un comentario