Martes 04 de Agosto de 2020

Ourense pon á disposición da Xunta de Galicia as parcelas para o proxecto integrador da Estación Intermodal


A medida acordouse nunha sesión da xunta de goberno local extraordinaria, que aprobou un total de 12 asuntos

O Concello de Ourense puxo á disposición da Xunta de Galicia os terreos para o desenvolvemento do Proxecto integrador da estación intermodal. Concretamente, as parcelas 1, 2.1, 3a e 3b2 do proxecto de compensación do sector urbano de RENFE (SU-34 do PXOU), de titularidade municipal. Así o acordou hoxe a xunta de goberno local en funcións, reunida de forma extraordinaria, que tamén ordenou que consten estas modificacións no Inventario Municipal de Bens e Dereitos.
Ademais desta, en materia de Patrimonio, a xunta de goberno local extraordinaria en funcións aprobou outros 10 asuntos.
O pagamento de 111,40€ en execución dunha sentenza por unha responsabilidade patrimonial; e o pagamento de 815,61€ en cumprimento dun auto a favor da comunidade de propietarios.
En materia de responsabilidade patrimonial, inadmitiuse unha reclamación polos danos sufridos por unha caída contra un cartel anunciador; desistiuse outra por unha caída na praza das Mercedes; e desestimáronse senllas reclamacións por caídas na Avda. de Portugal e na rúa Valle Inclán, ademais de outra polo mal funcionamento dun bolardo na rúa Cruz Vermella. Estimouse, por outra banda, unha reclamación polos danos ocasionados nun vehículo por un contedor de lixo, valorados en 208,65 €. No sentido inverso, o Concello reclamará os danos causados nun contedor de lixo na Avda. Bos Aires por valor de 1.397,55 €.
Finalmente, a xunta de goberno considerou que a beirarrúa da Avenida das Caldas non é de titularidade municipal, a tenor dos informes xurídicos, xa que se trata dun elemento funcional que se integra na rede de estradas da Comunidade Autónoma de Galicia, a OU-420.
Noutro ámbito, a xunta de goberno concedeu licenzas para a mellora das condicións de accesibilidade mediante a instalación dun ascensor, e para a modificación da cuberta dunha vivenda unifamiliar en Seixalbo.
Por outra banda, o Concello tamén aprobou unha modificación no acordo da Xunta de Goberno Local do pasado 16 de maio, polo que se lle daba luz verde ao convenio de colaboración coa Secretaría Xeral do Deporte da Xunta de Galicia, para a realización de obras no Pavillón dos Remedios.
As obras de rehabilitación deste complexo deportivo contarán cun investimento próximo aos dous millóns de euros (1.987.479 euros), que serán asumidos integramente pola Secretaría Xeral para o Deporte. Na anualidade, 2019, a Xunta achegará a cantidade de 500.000 euros, mentres que os 1.487.479,59 euros restantes chegarán en 2020.

Deja una respuesta