Sábado 25 de Maio de 2019

O INORDE aposta polo emprendemento con 4 programas de formación nos próximos meses


O 1º Programa, de Formación en Márketing Dixital, iniciose o 7 de maio no Centro Empresarial Transfronteirizo de Barbadás
O Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico – INORDE e a Fundación Instituto Cameral para a Creación e Desenvolvemento da Empresa “INCYDE”, poñen en marcha o PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MÁRKETING DIXITAL, dentro do convenio de colaboración para o desenvolvemento dun programa de formación e acompañamento denominado “Constrúe o teu futuro”, enmarcado no Programa de Itinerarios de Emprendemento Xuvenil ( PIEJ) cofinanciado polo FSE.
Na actualidade, a tecnoloxía e o emprendemento posiciónanse como elementos diferenciadores.
Por unha banda, os avances tecnolóxicos son o factor de influencia con maior impacto no futuro do mercado laboral. E, doutra banda, o carácter emprendedor é esencial para catalizar a innovación nas empresas.
Por iso, co obxectivo de brindar unha formación de alta calidade para desenvolver estratexias dixitais de márketing, vendas, publicidade, comunicación e liderado emprendedor como ferramentas de traballo de valor engadido para a empleabilidad e a competitividade, o Programa diríxese a menores de 30 anos que non se atopan empregados nin participan nos sistemas de educación ou formación, interesados en optimizar e especializarse en competencias no campo do márketing dixital e o aproveitamento efectivo das redes sociais e a web 2.0, permitíndolles incrementar a súa calidade profesional e mellorar a súa empleabilidad.
Este Programa, que se impartirá no Centro Empresarial Transfronteirizo de Barbadás (Ourense), conta con 35 alumnos e ten unha duración de 5 semanas nas que se impartirán 7 módulos de formación, que abarcan desde o ámbito do emprendemento (Como emprender, modelos de negocio, …) ata o márketing dixital (Estratexia dixital, Social Media, SÉ& SEM, …) con sesións conxuntas e titorías individuais “a medida” entre o director e o participante, sendo estas últimas as que ocuparán a maior parte da Formación.
Os principais obxectivos do INORDE e o INCYDE a conseguir con este PROGRAMA son:
• Incrementar a actividade emprendedora entre os mozos inscritos no Sistema de Garantía Xuvenil.
• Que os mozos emprendedores, cunha idea de negocio poidan levala a cabo, a través do estudo, formación e asesoramento.
• Lograr, de maneira efectiva, que un elevado número de mozos españois incorpórense ao mercado laboral xerando o seu propio posto de traballo.
• Ofrecer itinerarios holísticos, desde a sensibilización ata o acompañamento nos primeiros meses da actividade empresarial, complementarios a outros programas e servizos existentes, e adaptados ao perfil das persoas destinatarias.

O orzamento total das actividades é de 55.000,00 €
O financiamento do 91,89 % das actuacións previstas neste Convenio realizarase con cargo á dotación aprobada polo Fondo Social Europeo ( FSE) e a Garantía Xuvenil á Fundación Incyde.
O financiamento do restante 8,11%, a cal será de procedencia nacional, será achegada polo INORDE.
A Fundación INCYDE achega 50.539,50€ e o INORDE 4.460,50€

Deja un comentario